اطلاعات عمومی
نام نمایشی: هرمز قنبری نژاد
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 11 مرداد 1360 (39 ساله)
محل تولد: سمیرم
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
0