اطلاعات عمومی
نام نمایشی: حسین
در یک خط: .....................
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 4 مهر 1343 (55 ساله)
هدف از عضویت: پیدا کردن دوست جدید، پیدا کردن دوستان قدیم، ارتباط با فامیل و دوستان، پیدا کردن همسر مناسب، پیدا کردن دوستان اینترنتی، شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: مردمی مردم داری
اطلاعات ظاهری
رنگ مو: قهوه ای
رنگ چشم: قهوه ای
وضعیت بدنی: ورزشی
274
هدایا