0%
حسین یاسمی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمیگردم
تبلیغات

حاصلی از هنر عشق تو جزء حرمان نیست
آه از این درد که جزء مرگ منش درمان نیست
-
در نیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید وسلام
بیشتر...
گیاهان دارویی
>>>>>>>گیاهان دارویی>>>>>>> >         > >علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی> >علوم طبیعت > علوم پزشکی (طب) > تغذیه> >علوم طبیعت > علوم پزشکی (طب) > داروسازی                > >مقدمه  گیاه انزروت> >از آنجا که انسان جزئی از طبیعت است بطو...
فرزاد زند سپاس
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
v^√√v^──√v^√v^──√v^√√v^── v^√√v^──√v^√v^──√v^√√v^── بخشیدن آدمها به خاطر رفتارهای زشتی که در ح...
1-میبخشم
41 رأی
66%
2-نمیبخشم
21 رأی
34%
زهرازیبایی میبخشم.چون دوست دارم تو دلم کینه ای از کسی باشه
ادامه
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
قادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
v^√√v^──√v^√v^──√v^√√v^── v^√√v^──√v^√v^──√v^√√v^── بخشیدن آدمها به خاطر رفتارهای زشتی که در ح...
1-میبخشم
41 رأی
66%
2-نمیبخشم
21 رأی
34%
زهرازیبایی میبخشم.چون دوست دارم تو دلم کینه ای از کسی باشه
ادامه
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
قادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
سلام خدمت همه دوستان ایران 20 ی .خواهش میکنم به عقاید همدیگر احترام بگذارید و به کسی یا تیمی و طرفداران آن تیم توهین نکنید . بگذارید این نظر سنجی تا روز مسابقه بمونه .(در صورت توهین مجبور به بلوکه توهین کننده و حذف نطر میشوم پس خواهش میکنم به همدیگر...
1-پرسپولیس
10 رأی
38%
2-استقلال
7 رأی
27%
3-طرفداران
0 رأی
0%
4-هیچکدام
5 رأی
19%
5-فوتبالی نیستم (نظری ندارم)
4 رأی
15%
حسین یاسمی >>>زنده باد پرسپولیس .>>>>>> زنده باد ایران زمین .>>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
حسین یاسمی >>>خوب >آقای >>سام پیوندی> 2 آذر هم رسید . بریدید ؟ چرا اینقدر کری خوندی ؟ اگه من جای تو باشم دیگه به ایران 20 سر نمیزنم . >>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
سلام خدمت همه دوستان ایران 20 ی .خواهش میکنم به عقاید همدیگر احترام بگذارید و به کسی یا تیمی و طرفداران آن تیم توهین نکنید . بگذارید این نظر سنجی تا روز مسابقه بمونه .(در صورت توهین مجبور به بلوکه توهین کننده و حذف نطر میشوم پس خواهش میکنم به همدیگر...
1-پرسپولیس
10 رأی
38%
2-استقلال
7 رأی
27%
3-طرفداران
0 رأی
0%
4-هیچکدام
5 رأی
19%
5-فوتبالی نیستم (نظری ندارم)
4 رأی
15%
حسین یاسمی >>>زنده باد پرسپولیس .>>>>>> زنده باد ایران زمین .>>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
حسین یاسمی >>>خوب >آقای >>سام پیوندی> 2 آذر هم رسید . بریدید ؟ چرا اینقدر کری خوندی ؟ اگه من جای تو باشم دیگه به ایران 20 سر نمیزنم . >>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
سلام خدمت همه دوستان ایران 20 ی .خواهش میکنم به عقاید همدیگر احترام بگذارید و به کسی یا تیمی و طرفداران آن تیم توهین نکنید . بگذارید این نظر سنجی تا روز مسابقه بمونه .(در صورت توهین مجبور به بلوکه توهین کننده و حذف نطر میشوم پس خواهش میکنم به همدیگر...
1-پرسپولیس
10 رأی
38%
2-استقلال
7 رأی
27%
3-طرفداران
0 رأی
0%
4-هیچکدام
5 رأی
19%
5-فوتبالی نیستم (نظری ندارم)
4 رأی
15%
حسین یاسمی >>>زنده باد پرسپولیس .>>>>>> زنده باد ایران زمین .>>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
حسین یاسمی >>>خوب >آقای >>سام پیوندی> 2 آذر هم رسید . بریدید ؟ چرا اینقدر کری خوندی ؟ اگه من جای تو باشم دیگه به ایران 20 سر نمیزنم . >>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
سلام خدمت همه دوستان ایران 20 ی .خواهش میکنم به عقاید همدیگر احترام بگذارید و به کسی یا تیمی و طرفداران آن تیم توهین نکنید . بگذارید این نظر سنجی تا روز مسابقه بمونه .(در صورت توهین مجبور به بلوکه توهین کننده و حذف نطر میشوم پس خواهش میکنم به همدیگر...
1-پرسپولیس
10 رأی
38%
2-استقلال
7 رأی
27%
3-طرفداران
0 رأی
0%
4-هیچکدام
5 رأی
19%
5-فوتبالی نیستم (نظری ندارم)
4 رأی
15%
حسین یاسمی >>>زنده باد پرسپولیس .>>>>>> زنده باد ایران زمین .>>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
حسین یاسمی >>>خوب >آقای >>سام پیوندی> 2 آذر هم رسید . بریدید ؟ چرا اینقدر کری خوندی ؟ اگه من جای تو باشم دیگه به ایران 20 سر نمیزنم . >>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
سلام خدمت همه دوستان ایران 20 ی .خواهش میکنم به عقاید همدیگر احترام بگذارید و به کسی یا تیمی و طرفداران آن تیم توهین نکنید . بگذارید این نظر سنجی تا روز مسابقه بمونه .(در صورت توهین مجبور به بلوکه توهین کننده و حذف نطر میشوم پس خواهش میکنم به همدیگر...
1-پرسپولیس
10 رأی
38%
2-استقلال
7 رأی
27%
3-طرفداران
0 رأی
0%
4-هیچکدام
5 رأی
19%
5-فوتبالی نیستم (نظری ندارم)
4 رأی
15%
حسین یاسمی >>>زنده باد پرسپولیس .>>>>>> زنده باد ایران زمین .>>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
حسین یاسمی >>>خوب >آقای >>سام پیوندی> 2 آذر هم رسید . بریدید ؟ چرا اینقدر کری خوندی ؟ اگه من جای تو باشم دیگه به ایران 20 سر نمیزنم . >>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
سلام خدمت همه دوستان ایران 20 ی .خواهش میکنم به عقاید همدیگر احترام بگذارید و به کسی یا تیمی و طرفداران آن تیم توهین نکنید . بگذارید این نظر سنجی تا روز مسابقه بمونه .(در صورت توهین مجبور به بلوکه توهین کننده و حذف نطر میشوم پس خواهش میکنم به همدیگر...
1-پرسپولیس
10 رأی
38%
2-استقلال
7 رأی
27%
3-طرفداران
0 رأی
0%
4-هیچکدام
5 رأی
19%
5-فوتبالی نیستم (نظری ندارم)
4 رأی
15%
حسین یاسمی >>>زنده باد پرسپولیس .>>>>>> زنده باد ایران زمین .>>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
حسین یاسمی >>>خوب >آقای >>سام پیوندی> 2 آذر هم رسید . بریدید ؟ چرا اینقدر کری خوندی ؟ اگه من جای تو باشم دیگه به ایران 20 سر نمیزنم . >>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
سلام خدمت همه دوستان ایران 20 ی .خواهش میکنم به عقاید همدیگر احترام بگذارید و به کسی یا تیمی و طرفداران آن تیم توهین نکنید . بگذارید این نظر سنجی تا روز مسابقه بمونه .(در صورت توهین مجبور به بلوکه توهین کننده و حذف نطر میشوم پس خواهش میکنم به همدیگر...
1-پرسپولیس
10 رأی
38%
2-استقلال
7 رأی
27%
3-طرفداران
0 رأی
0%
4-هیچکدام
5 رأی
19%
5-فوتبالی نیستم (نظری ندارم)
4 رأی
15%
حسین یاسمی >>>زنده باد پرسپولیس .>>>>>> زنده باد ایران زمین .>>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
حسین یاسمی >>>خوب >آقای >>سام پیوندی> 2 آذر هم رسید . بریدید ؟ چرا اینقدر کری خوندی ؟ اگه من جای تو باشم دیگه به ایران 20 سر نمیزنم . >>>
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
گروهها
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۰۳ دی ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۲۸ آذر ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۲۸ آذر ۱۳۹۳