0%
حسین یاسمی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمیگردم
تبلیغات
حاصلی از هنر عشق تو جزء حرمان نیست
آه از این درد که جزء مرگ منش درمان نیست
-
در نیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید وسلام
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
گروهها
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۰۳ دی ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۲۸ آذر ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۲۸ آذر ۱۳۹۳