اطلاعات عمومی
نام نمایشی: hamid
جنسیت: مرد
دین: اسلام
تاریخ تولد: 18 اسفند 1361 (35 ساله)
محل تولد: مشهد
محل سکونت: مشهد
خدمت سربازی: رفته ام
سیگار: نمیکشم
مدل گوشی: 1200
مدل خودرو: نیست در جهان
اخلاق: خوش اخلاق، شوخ طبع
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
119