0%
حمیدرضا
۰۳ اسفند ۱۳۹۴
در انتظار تو این دفتر خالی تاچند...تاچند و رق خواهدخورد
نشانها
تبلیغات


میر شجاع سیدین ..سپاس گذارم از مطالب خوب شما بزرگوار ...موفق باشید...
ادامه
  4 ساعت قبل
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  4 ساعت قبل
شقایق آخرین عاشق تو بودی
تو مردی و پس از تو عاشقی مرد
تو رو آخر سراب و عشق و حسرت
ته گلخونه های بی کسی برد😭😭
شقایق دردمن درمون نداره
اخه دردمن ازبیگانه هانیست😭
میر شجاع سیدین ..سپاس گذارم از مطالب خوب شما بزرگوار ...موفق باشید...
ادامه
  4 ساعت قبل
میر شجاع سیدین ..سپاس گذارم از مطالب خوب شما بزرگوار ...موفق باشید...
ادامه
  4 ساعت قبل
🌿🌿🌿_______________________________

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دستِ زیبایی را خواهد گرفت.

روزی که کمترین سرود
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادری‌ست.
روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی‌بندند
قفل
افسانه‌یی‌ست
و قلب
برای ز
ادامه...
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  4 ساعت قبل
ايراندخت 20
ادامه
  16 ساعت قبل
من از میانِ قفس هم جوانه خواهم زد
و از ورایِ هبوطم ، طلوع خواهم کرد !
هزار دفعه اگر هم مرا زمین بزنند ؛
هزار دفعه قوی تر ؛ شروع خواهم کرد ...

شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  4 ساعت قبل
ايراندخت 20
ادامه
  16 ساعت قبل
ای کاش نگاه خسته را خوابی بود
یا در شب بی ستاره مهتابی بود

ما مثل دو کاج دور از هم هستیم
ای کاش که بین من و تو تابی بود

سما ص 20
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
صبا صبا لایک 💕💖💜
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
باران باشد ، تو باشی ...
یک خیابان بی‌ انتها باشد ،
به دنیا می‌گویم : خداحافظ !

شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
کژال 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
کژال 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
گروهها
هدایا
دسته گل 2
توسط:
neda rahavard
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
آدمک بیسکوئیتی
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته گل 2
۲۹ فروردین ۱۳۹۷