0%
حمید،رضا

     
حمید،رضا

مرد از آبادان

13 فروردین 1346 (50 ساله)

تاریخ عضویت: 21 بهمن 1394

در انتظار تو این دفتر خالی تاچند...تاچند و رق خواهدخورد


متواضع که باشی
حرمتت را نگه نمی دارند
مراعاتت را نمی کنند
در هیچ اولویتی قرارت نمی دهند
و نگرانِ غرور و حالِ تو نیستند...!
مهم نیست مقامت چه باشد!
مهم نیست چقدر توانا و شایسته باشی!
این مردم، یادگرفته اند با چشمانشان فکر کنند....!

صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
سادات س لایـ20ـک
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
در صورت آدمی دو چیز مهم است
یکی لبخندش
و دیگری عمق نگاهش
که هیچ جراحی نمی‌تواند به انسان بدهد
لبخند آدمی اقیانوس صورتش است
و چشم‌هایش آفتاب...

👤مایاکوفسکی
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
سادات س لایـ20ـک
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
همین که عاشق چیزی یا کسی شدی، قلبت را باید برای شکستن آماده کنی.
اگر می‌خواهی مراقب قلبت باشی، آن را به هیچکس نبخش. حتی یک حیوان.
آن را در بسته‌ی زیبایی از شادی‌های کوچک و شیک، بسته بندی کن و به کناری بگذار.
آن را در گاوصندوق خودخواهی حفظ کن. جایی که مطمئناً هرگز نخواهد شکست.
اما به خاطر
ادامه...
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
سادات س لایـ20ـک
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
نیما یوشیج
چه زیبا گفت :
"فکر را پر بدهید"
و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر
"فکر باید بپرد"
برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند

"فکر اگر پربکشد"
جای این توپ و تفنگ، اینهمه جنگ
سینه ها دشت محبت گرد
ادامه...
آدمها ؛

همیشه نیاز به نصیحت ندارند
گاهی
تنها چیزی
که واقعا به آن محتاجند
دستی است که بگیرد
گوشی است که بشنود
و قلبی است که
آنها را درک کند...!
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
سادات س لایـ20ـک
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
سازها هم مثل آدمها
خوشبخت و بدبخت دارند
نی، سوراخ سوراخ میشود
تنبک، مدام توسری میخورد
کمانچه را سروته میکنند
تیغه بر گلویش میکشند
تار را اما، در آغوش میگیرند
و مینوازند!


صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ایرسا ا لایــ20ــک
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
آمدن راه و ‌رسم خودش را دارد
نمی شود که هرکس از راه رسید
سرش را بیاندازد پایین و واردِ خانه‌ی دل شود.
مهمان فرق دارد ...
همیشه عزیز است.
همیشه هم مسافر می آید؛ می نشیند؛ می‌گوید
می‌خندد و گاهی هم بغض خالی می کند و بعد می رود.
در میانِ بغض هایش شاید یک‌هو بگوید :می‌شود بمانم
ادامه...
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ایرسا ا لایــ20ــک
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
روانشناس ها چنان راحت تجویز می کنند «گذشته را کنار بگذارید!» یا «به گذشته فکر نکنید!» که گاهی با خودم می اندیشم شاید آنها در دنیای ما و با عواطف انسانی زندگی نکرده اند!
گذشته شامل لحظاتی است که ما آنها را دقیقه به دقیقه زندگی کرده ایم،
انقدر که ناخودآگاه به حافظه مان چسبیده اند و به شکل عضو ث
ادامه...
حالا دیدی؟!
پاییز هم تمام شد
یلدا هم گذشت
زمستان هم تمام میشود
هیچ چیز پایدار نیست!
اما دلی که تنگ باشد
همش به دنبال بهانه میگردد
که دل تنگی اش را با یک فصل
یا یک شب توجیه کند!
این ها تقصیر هیچ کس نیست ...
مشکل دل هایمان است
که زود به زود
و برای کسانی تنگ میشو
ادامه...
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ایرسا ا لایــ20ــک
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
باران...
دلم دریا...
دلم لبخند ماهی ها...
دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور...
دلم بوی خوش بابونه می خواهد...
دلم یک باغ پر نارنج...
دلم آرامش ِتُرد وُ لطیف ِصبح شالیزار...
دلم صبحی...
سلامی...
بوسه ای...
عشقی...
نسیمی...
عطر لبخندی...
نوای دلکش تار و کمانچه..
ادامه...
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ایرسا ا لایــ20ــک
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
98
گروهها
هدایا