0%
حامد ج
۰۱ مهر ۱۳۹۵
میدونی... حالم این روزا بدتر از همه ست آخه هرکی رسید دل ِ ساده ی من رو شکست
نشانها
تبلیغات
به نام تک نوازنده گیتار عشق
خدایا ...
مگذار دعا کنم
که مرا از دشواریها و خطرهای زندگی
مصون داری ...
بلکه دعا میکنم تا در رویارویی با آنها
بی باک و شجاع باشم ...
مگذار از تو بخواهم که
دردم را تسکین دهی ...
بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخش

*******************************
كوك كن ساعتِ خویش !

اعتباری به خروسِ سحری ، نیست دگر

دیر خوابیده و برخاسـتنـش دشـوار است

كوك كن ساعتِ خویش !

كه مـؤذّن ، شبِ پیـش

دسته گل داده به آب

. . . و در آغوش سحر رفته به خواب

كوك كن ساعتِ خویش !

شاطری نیست در این شهرِ بزرگ

كه سحر برخیزد

شاطران با مددِ آهن و جوشِ شیرین

دیر برمی خیزند

كوك كن ساعتِ خویش !

كه سحر گاه كسی

بقچه در زیر بغل ، راهیِ حمّامی نیست

كه تو از لِخ لِخِ دمپایی و تك سرفه ی او برخیزی

كوك كن ساعتِ خویش !

رفتگر مُرده و این كوچه دگر

خالی از خِش خِشِ جارویِ شبِ رفتگر است

كوك كن ساعتِ خویش !

ماكیان ها همه مستِ خوابند

شهر هم . . .

خوابِ اینترنتیِ عصرِ اتم می بیند

كوك كن ساعتِ خویش !

كه در این شهر ، دگر مستی نیست

كه تو وقتِ سحر ، آنگاه كه از میكده برمی گردد

از صدای سخن و زمزمه ی زیرِ لبش برخیزی

كوك كن ساعتِ خویش !

اعتباری به خروسِ سحری نیست دگر ،

و در این شهر سحرخیزی نیست
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
۱۵ مهر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۷ مهر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۶ مهر ۱۳۹۵