اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ماوراء
در یک خط: من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت ، گیج و مبهوت بین بودن و نبودن
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 14 دی 1362 (36 ساله)
محل تولد: کرج
33
هدایا