0%
هادی گروه آذربایجان
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
به ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ! ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ؟! ﮔﻔﺖ: ﺍﻭﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﯾــــﻮوووووﺙ ﮔﻔﺖ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ؛ ﻣﻨﻢ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪ !!!...
تبلیغات

بیشتر...
03. Neler Neler.mp3
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۷
شقا یق ❤💚💜20💜💙💛
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۷
شقا یق ❤💚💜20💜💙💛
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
شقا یق ❤💚💜20💜💙💛
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط هادی گروه آذربایجان
۱۷ تیر ۱۳۹۴
سلامـــ خواب موندمــ اینمــ یه سفره افطاری خشمــل
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
شقا یق ❤💚💜20💜💙💛
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
سلام به همه دوستان عزیز
شقا یق (●̮̮̃•̃)❤💚💜20💜💙💛(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
بشرا سلام
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۶
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
شقا یق (●̮̮̃•̃)❤💚💜20💜💙💛(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
Saman Jalili - Hesse Aramesh.mp3
شقا یق (●̮̮̃•̃)❤💚💜20💜💙💛(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
شقا یق (●̮̮̃•̃)❤💚💜20💜💙💛(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
000001.mp3
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
ارغوان شیرازی بیســـــــــــــــــــــــــــــــت...
ادامه
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
گروهها
هدایا
گل رز
۲۶ آذر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
دسته گل 2
۰۴ فروردین ۱۳۹۵