0%
هادی گروه آذربایجان
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
به ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ! ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ؟! ﮔﻔﺖ: ﺍﻭﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﯾــــﻮوووووﺙ ﮔﻔﺖ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ؛ ﻣﻨﻢ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪ !!!...
تبلیغات

بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
گروهها
هدایا
گل رز
۲۶ آذر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
دسته گل 2
۰۴ فروردین ۱۳۹۵