0%
علی اشک مرد کوه را آب میکند   بیاد برادرم حمید
۲۰ فروردین ۱۳۹۵
اشک مرد کوه را آب میکند /بیاد برادرم حمید/این روزها خیلی کم سایت میام
نشانها
تبلیغات

اشک زن دل] را می ســوزاند ولــی اشــک مرد ، کــــوه را آبــــــ مـــی کند
آدمهای ساده را دوست دارم/همانها که بدی هیچکس را باور ندارند /همانها که براب همه لبخند دارند/همانهاکه همیشه هستند /برای همه هستند/آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نفاشی ساعتها تماشا کرد/عمرشان کوتاه است/بس که هر کسی از راه میرسد،یا ازشان سوء استفاده می کند یا زمینشان می زند. یادرس ساده نبودن بهشان میدهد/آدمهای ساده را دوست دارم./بوی ناب میدهند/میدانی؟/آدم های ساده ساده هم عاشق می شوند/ساده صبوری می کنند/ساده عشق می وَرزَند/ساده می مانند/اما سَخت دِل می کنند/آن وقت که دل ِ می کنندجان می دَهند/سخت میشکنند/سخت فراموش میکنند
-
وقتی وجودخدا بشه باورت، خدایه نقطه میزاره زیر باورت ((میشه یاورت))
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
نوروزتان مبارک
۲۷ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل
۲۵ اسفند ۱۳۹۵