اطلاعات عمومی
نام نمایشی: پریسا
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1 بهمن 1340 (58 ساله)
هدف از عضویت: پیدا کردن دوستان قدیم، شرکت در بحث های گروهها و ...
اخلاق: جدی، دوستانه
درباره من: سلام امدن من تو این سایت صرفا حنبه سر گرمی داره هدف خاصی ندارم وبه عقیده دیگران احترام می گذارم واز مطالب دیگران استفاده می کنم وکاری ندارم شما چرا امدی
115