0%
இ★SANA★இ

இ★SANA★இ

زن مجرد از ارومیه

10 مرداد 1363 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 17 شهریور 1393

باورکن بانو این روزهاعشقی وجود نداردنکند دلت راخوش کنی به عشق کسی که ازعشق فقط هوس می فهمد


اندی
01 Andy - Khoshgele Mahalamoun.mp3
چکا وک 20
ادامه
  ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
شهاب ع مهربون و شیرینه والله سرو پانمکه
ادامه
  ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
676
هدایا