0%
111111111

111111111

زن از اندیمشک

18 مهر 1362 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 26 آبان 1392

ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم، شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم


3206225fa740e5c4642bd05263fdd762.mp3
ehsan heydari 20
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۲
میـــان حرفـــهایت می نوشتـــی : زندگی زیـــباســتــ
و مـــن هم زنــدگـــی را در تــو میــدیــدم
بـــرو اســـتاد خوبـــی هــا !
بــه مــن درس وفـــا دادی
و مـــن هــم خــوب فهـــمیـدم
وفـــا یعــنی : خــداحافــظ
خدانگهدار و التماس دعا
ehsan heydari 20
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۲
بهروز س 20000000000000000
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۲

خدا حافظ
به جایی می روم اما نمی دانم کجا، این گونه آواره!
نمی دانم، ولی شاید برای من به این زودی شقایق ها نمی خندند
و هد هد بر نمی گردد
پرستو ها! شما بیهوده می خوانید
تلاش و جستجو تان را رواق خانه پاسخ نیست
خدارا دست بردارید ازین دیوار و سقف و پشت و پهلو ها
خدا حافظ گل لاله
ادامه...
بهروز س 200000000000
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۲
شقایق 20
ادامه
  ۱۳ آذر ۱۳۹۲

خدا حافظ
به جایی می روم اما نمی دانم کجا، این گونه آواره!
نمی دانم، ولی شاید برای من به این زودی شقایق ها نمی خندند
و هد هد بر نمی گردد
پرستو ها! شما بیهوده می خوانید
تلاش و جستجو تان را رواق خانه پاسخ نیست
خدارا دست بردارید ازین دیوار و سقف و پشت و پهلو ها
خدا حافظ گل لاله
ادامه...
بهروز س 200000000000
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۲
شقایق 20
ادامه
  ۱۳ آذر ۱۳۹۲
به بودن ها، دیر عادت کن و به نبودن ها، زود … آدم ها نبودن را بهتر بلدند …
عباس جی جی 20000000
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۲
اروم خان بيسسسسسسست
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۲
عباس جی جی الهی عزیزم
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۲
اروم خان بيسسسسسسست
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۲
5