0%
یه بهمنی خاص آیسلار

یه بهمنی خاص آیسلار

زن مجرد

1 بهمن 1372 (24 ساله)

تاریخ عضویت: 2 خرداد 1392

بچسب به خودت هیچکس مسئول خوشحال کردن تو نیست جز خودت !!! خلاص

شانا کجااااایییییی سلااااااام
منو فروختی نانازژووووون
دیگه چای با عطر جوراب بهت نمیدم
nader استاپ پیلیز خب واسه هم نوشابه باز میکنید آره مردش باشید کوشفیل بخرید هم خودتون بخورید به منم بدید
ادامه
  5 دقیقه قبل
یه بهمنی خاص آیسلار نه امروز صب اومد یه سلام داد عامو خسیسه کوفتش بشه چای با عطر جورابای خودش بهش میدیم
ادامه
  2 ساعت قبل
از نمونه کارهای هنری خودم بافتنی با دست
شانا خانم سلاممم غمممم ژونننن چراا منن یماممم توو نیستییی دیگههه بایدشش بفروشمتت فایدهه ندارههه حقق هیچچ اعتراضیی ندارییی
ادامه
  3 ساعت قبل
nader 20
ادامه
  لحظاتی پیش
شانا خانم بیقرارر بردمشش بازارر فروختمشش الانن ندارممشش
ادامه
  3 ساعت قبل
خاکستری صداش میاد
ازراه دور داره میاد
این شعر کارتون بچگیامه اسم کارتون خاکستری بود یه الاغ خاکستری
کیا یادشون !!!
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  5 ساعت قبل
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
موسیقی زبانِ گفتگوی
انسان با خاطره هاست
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  5 ساعت قبل
مخ ردی عالی بود . یس 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شهر بی یار
مگر
ارزش دیدن
دارد
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  5 ساعت قبل
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
همه تنها هستیم
پراکنده
در میان تنهایان دیگر
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  5 ساعت قبل
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
کجاست جای رسیدن و پهن کردن
یک فرش بیخیال نشستن
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  5 ساعت قبل
مخ ردی چه با صفـــــــــــا 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
62
هدایا