0%
خدای غم

خدای غم

زن مجرد

1 بهمن 1372 (24 ساله)

تاریخ عضویت: 2 خرداد 1392

سیاه می پوشم این روزها می شم همرنگ شهرغم.

وقتی خداحافظی میکنی
چه انرژی عظیمی میخواهد کنترل اولین قطره اشک برای نچکیدن....
شانا خانم سلامممم گلییی
ادامه
  11 دقیقه قبل
صبا صبا سلام ایسلار جان شبتون بخیر
ادامه
  10 ساعت قبل
روی اشکای گرم رو گونه هام
روی موج بلند بهونه هام
فقط
س
ک
و
ت
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  10 ساعت قبل
تمنا تابش 🌳🍁20🌳🍁
ادامه
  10 ساعت قبل
خدایا یک امشب را مهمان من باش به صرف یک فنجان قهوه تلخ
دوس نداری یکبار طعم دنیایت را بچشی!!
صبا صبا سلامت و شاد باشی
ادامه
  10 ساعت قبل
وحید نادر 20
ادامه
  10 ساعت قبل
من
خ
س
ت
ه
است
صبا صبا لایک 🙏🙏🙏🌱🌷🌱🌷
ادامه
  10 ساعت قبل
خوبم از همان خوبهای که پدر بزرگم بود و صبحش مرد.....
صبا صبا شاد باشی گلم
ادامه
  10 ساعت قبل
سما ص دور از جون...
ادامه
  11 ساعت قبل
سازم را خدا ساخت کوکش را روزگار
بد مینوازم به کوکهای ناکوک روزگار
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  10 ساعت قبل
ساز میزنم امشب

ساز مخالف
به کوری چشم دنیا که ساز مخالف میزند بامن
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  10 ساعت قبل
وقتی حالت خوب نیست غصه ها آژانس میگیرن میان سراغت
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  10 ساعت قبل
سما ص سلام آیسلارجان دلت شاد...
ادامه
  12 ساعت قبل
امشب تمام گذشته ام را ورق زدم
پر از لحظه های سیاه لحظه های پر التهاب
بی قراری ، دلتنگی، افسردگی
چیزی نیافتم
نفرین به بودن وقتی با درد همراه است
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  10 ساعت قبل
سما ص 20
ادامه
  12 ساعت قبل
با دوس دخترم رفتم کافه گفتم همون همیشگی؛
بعد از چند دقیقه طرف اومد گفت بفرمایید آب مثل همیشه هم از شیر آب پرش کردم
درسته ابروم رفت ولی ارزون دراومد
وحید نادر 20
ادامه
  12 ساعت قبل
زهرا ☘⚘ 20 ⚘☘
ادامه
  13 ساعت قبل
25
هدایا
Murat Boz
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
Murat Boz
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
Murat Boz
۱۶ مرداد ۱۳۹۷