0%
(دختر بدون سایه) آیسلار

(دختر بدون سایه) آیسلار

زن مجرد

1 بهمن 1372 (24 ساله)

تاریخ عضویت: 2 خرداد 1392

فقط یه نفر میتونه حال آدمو خوب کنه!!!!!!!! اونم خود آدمه......... که حالش خوب نییییییییست.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆نذر غذا یه شب یکی رو سیر میکنه نذر تحصیلی☆☆
☆☆انسانی میسازه که هزاران گرسنه رو نجات میده☆☆
☆☆اولویت امام حسین (ع) آگاه کردن مردم بود!!!!☆☆
☆☆نه سیر کردن اونها....... انسسسااااااانییییییییت☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آوای ماه... 20
ادامه
  6 دقیقه قبل
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  19 دقیقه قبل
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆به تعداد نیست!!!!!!!☆☆
☆☆به معرفته.............☆☆
☆☆امام حسین (ع) بود☆☆
☆☆ یه عباس (ع)........☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
HOUSAIN 20
ادامه
  58 دقیقه قبل
عرشیا محمدی لایک بیست
ادامه
  2 ساعت قبل
خوشبخت کیست؟؟؟؟!!!
منی که پستهای قشنگ میزارم
حسود کیست؟؟؟!!
کسی که با این متن مخالفتی داشته باشه
عرشیا محمدی سلام وقتتون بخیر این شبها شبهای التماس دعاست
ادامه
  2 ساعت قبل
zahra سلام. شبت بخیر و شادی
ادامه
  4 ساعت قبل
نعمت چیست؟؟!!!
به حظور من دربین شماها نعمت میگویند
سلام
(دختر بدون سایه) آیسلار آقا فرشاد اشتباه تایپیه دوس داری ۱۹ بده یه غلط املایی
ادامه
  6 ساعت قبل
فرشاد حضور نه حظور خخخخخخ
ادامه
  6 ساعت قبل
زمین جای قشنگی میشد اگر انسان وجود نداشت!!!!!!!!
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  10 ساعت قبل
(دختر بدون سایه) آیسلار آخه انسان تو اکوسیستم زمین دخالت میکنه و نابود میشه
ادامه
  14 ساعت قبل
دنیارو اونجور که خودت دوستداری و میخواهی
تغییر بده،دنیا دست توست،
اما تغییر را اول باید از خودت شروع کنی!!!!
zahra 20
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
هرگز به دیگران
اجازه نده
<<<<<<<<<<<<<<قلم تورا در
.......، دست گیرند
دفتر سرنوشتت
<<<<<<<<<<<<<<را ورق بزنند
خاطراتت را پاک کنند
ودراخر بنویسند"قسمت"

تمنا تابش 🌹🌷 20 🌼🌻
ادامه
  9 ساعت قبل
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
گاهی اوقات باید
بگذاری
وبگذری
وبروی
وقتی میمانی و تحمل میکنی
از خودت یک احمق میسازی ...
تمنا تابش 🌹🌷 20 🌼🌻
ادامه
  9 ساعت قبل
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
محل تولد: زمین
نژاد : انسان
سیاست: آزادی
مذهب: عشق
صبا صبا لایک 🌱🌷🌱🌷
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
زندگی هیچگاه
به بن بست نمی رسد
کافیست چشم باز کنی
و راه های گشوده بیشماری را
فرا روی خود بینی تو که خودرا
باور کنی هر معجزه ای ممکن است
سلام صبخیر ساکنین ایران بیستایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بهنام اریا 2020
ادامه
  ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
38
هدایا
Murat Boz
۱۶ شهریور ۱۳۹۷
Murat Boz
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
Murat Boz
۲۱ مرداد ۱۳۹۷