0%
Friend

Friend

زن مجرد از تهران

17 شهریور 1354 (42 ساله)

تاریخ عضویت: 5 اسفند 1387

در انتظار فرصت، عمری تباه کردم....فرصت جوانیم بود، من اشتباه کردم...

شاعرانه ترین احتمال من شده ای
چقدر خواب ببینم که مال من شده ای

و شاه بیت غزل های لال من شده ای

چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض

جواب حسرت این چند سال من شده ای

چقدر حافظ یلدا نشین ورق بخورد؟

تو ناسروده ترین بیت فال من شده ای

چقدر لکنت شب
ادامه...
حمید رضایی خیلی زیبا بود
ادامه
  ۱۹ تیر ۱۳۹۷
مهدی ثقفی به به
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه طنز فیس بوکی توسط Friend
۲۷ بهمن ۱۳۹۲
فقر از همین جا شروع شد
مهدی ثقفی خخخ
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۷
محمد 2020
ادامه
  ۱۳ تیر ۱۳۹۷
بازنشر مطلب مربوط به fereshte 1987 توسط Friend
۲۳ خرداد ۱۳۹۲
اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حدی آرزوی بازگشت به زندگی را دارد،آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید..
حمید رضایی عالی بود
ادامه
  ۱۹ تیر ۱۳۹۷
مهدی ثقفی اگر اگر اگر اگرر اگرر .......................................
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۷
827