0%
Friend

Friend

زن مجرد از تهران

17 شهریور 1354 (42 ساله)

تاریخ عضویت: 5 اسفند 1387

در انتظار فرصت، عمری تباه کردم....فرصت جوانیم بود، من اشتباه کردم...

شاعرانه ترین احتمال من شده ای
چقدر خواب ببینم که مال من شده ای

و شاه بیت غزل های لال من شده ای

چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض

جواب حسرت این چند سال من شده ای

چقدر حافظ یلدا نشین ورق بخورد؟

تو ناسروده ترین بیت فال من شده ای

چقدر لکنت شب
ادامه...
آریا 20
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۶
reza rezae 20
ادامه
  ۰۳ مهر ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه طنز فیس بوکی توسط Friend
۲۷ بهمن ۱۳۹۲
فقر از همین جا شروع شد
آریا 20
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۶
reza rezae 20
ادامه
  ۰۳ مهر ۱۳۹۶
بازنشر مطلب مربوط به fereshte 1987 توسط Friend
۲۳ خرداد ۱۳۹۲
اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حدی آرزوی بازگشت به زندگی را دارد،آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید..
مهدی ثقفی 20000000000000
ادامه
  ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
آریا 20
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۶
818