در یک بگو مگوی نه چندان دوستانه بین دو نفر شنیدم که یکی از طرفین نزاع به دیگری گفت:" برو از خودت خجالت بکش"
برای من عجیب بود که چطوری میشه یکنفر از خودش خجالت بکشه؟
شما میدونید چطوریه؟
شما تا الان بابت چه چیزی از خودتون خج...
1-از خودم بابت کم کاریهام خجالت کشیدم
1 رأی
33%
2-بابت رو راست نبودنم بارها خجالت کشیدم
0 رأی
0%
3-بابت دروغی که به ... گفتم و دستم رو شد خجالت کشیدم
1 رأی
33%
4-...............
1 رأی
33%
Hirsa 20
ادامه
  ۲۲ تیر ۱۳۹۹
Azad Azad معمولا بله.. اما اینروزها انسانها گاها بخاطر اشتباهاتشون حتی بخودشون افتخار هم میکنند.
ادامه
  ۰۷ آبان ۱۳۹۸
146