0%
شری باقری
۰۹ خرداد ۱۳۹۳
وقتی با خدا گل یا پوچ بازی می کنی تو برنده ای! زیرا هر دو دست او همیشه پر است...!
تبلیغات

موزیک

ارسال توسط: شری باقری در تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
ارسال توسط: شری باقری در تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
ارسال توسط: شری باقری در تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
هدایا
بفرما پرتغال
۱۷ آذر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
راحله
۱۶ آذر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۰۹ آذر ۱۳۹۴