0%
باران ملکه ویکتوریا
۱۷ آذر ۱۳۹۴
زندگی زیباست , بدی از ماست
تبلیغات

لجباز-مغرور-سنگین
بیشتر...
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط باران ملکه ویکتوریا
۱۴ بهمن ۱۳۹۴
گر جهنم میروی مردانه رو آره واقعا...
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۶
moh@m@d 20
ادامه
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط باران ملکه ویکتوریا
۱۴ بهمن ۱۳۹۴
پرسید
>>>پرسید:کدام راه >نزدیکتر>است؟>>> > >>گفتم :به >کجا>؟>>> > >>گفت :به >خلوتگه> دوست>>> > >>گفتم:تومگر >فاصله >ای میبینی>>> > >>بین آنکس که> دلت منزل اوست>!؟؟>>> > > >>>
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴
  ۱۹ دی ۱۳۹۴
چه خوب است...
>>چه خوب است آدمها یک نفر را هر روز دوست داشته باشند>> >>نه...هر روز یک نفر را....!!>> >>>>>
mohamad Nice
ادامه
  ۰۸ بهمن ۱۳۹۴
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شیوا زمانی توسط باران ملکه ویکتوریا
۰۳ دی ۱۳۹۴
گر جهنم میروی مردانه رو مادر فرشته نیست. مادر و پدر به نوعی خدای ما هستن. با فرشته گفتن، خردشون نکنیم...
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۶
مهسان 200000000
ادامه
  ۱۵ اسفند ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط باران ملکه ویکتوریا
۱۸ آبان ۱۳۹۴
بدانیدوآگاه باشید عشق غیر قابل نفوظ است.اگر عشق واقعی باشد موفقیت به همراه دارد.
عسل بانو 20
ادامه
  ۲۷ آبان ۱۳۹۴
سادات س 20
ادامه
  ۲۷ آبان ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط باران ملکه ویکتوریا
۱۳ آبان ۱۳۹۴
کسی باش
>>> >>>> کسی باش که عمری با تو بودن، یک لحظه ؛>>>>> >>>>>  و لحظه ای بی تو بودن، یک عمر باشد .>>>>> > > > > >>>
نقابدار OK
ادامه
  ۲۶ آبان ۱۳۹۴
  ۱۳ آبان ۱۳۹۴
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
هلیا
۲۴ دی ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۰۴ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۵ مرداد ۱۳۹۴