0%
فاطی خانوم
۲۹ دی ۱۳۹۵
دوستت دارم از مقدس ترین کلام هاست..! اما برای شوم ترین اهداف استفاده می شود...!
تبلیغات

-شده آیا که نفهمی؛
که چه مرگت شده است؟

من دقیقاَ به همین حال
دچارم امروز…
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.