0%
عاطفه

عاطفه

زن مجرد از تبریز

10 اردیبهشت 1360 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 24 آبان 1393

بهترین راه برای در امان ماندن از دلشکستگی ها این است که هیچ چیزی از هیچ کسی توقع نداشته باشیم.

بازنشر تصویر مربوط به شبکه لنز توسط عاطفه
12 ساعت قبل
هدیه: |20 بیستک
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  1 ساعت قبل
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  1 ساعت قبل
بازنشر تصویر مربوط به آمنه توسط عاطفه
۲۲ تیر ۱۳۹۷
باران 20
ادامه
  ۲۶ تیر ۱۳۹۷
mohammad reza سلام. روز دختر پیشاپیش مبارک
ادامه
  ۲۳ تیر ۱۳۹۷
حمید کیانی 20
ادامه
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
پرويز رضايي درودبزشما.تن آدمي شريف است به جان آدميت-نه همين لباس زيباست نشان آدميت-اگرآدمي به چشم است وزبان وگوش وبيني-چه ميان نقش ديوارو ميان آدميت
ادامه
  ۱۲ تیر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به کوروش توسط عاطفه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
حمید رضایی 20
ادامه
  ۰۷ تیر ۱۳۹۷
کوروش بیســـــــــــــــــ20202020ـــــــــــــــــــت
ادامه
  ۰۵ تیر ۱۳۹۷
حمید رضایی خیلی زیبا بود
ادامه
  ۰۷ تیر ۱۳۹۷
کوروش بیســـــــــــــــــ20202020ـــــــــــــــــــت
ادامه
  ۰۵ تیر ۱۳۹۷
حمید رضایی لا 20یک
ادامه
  ۰۷ تیر ۱۳۹۷
کوروش بیســـــــــــــــــ20202020ـــــــــــــــــــت
ادامه
  ۰۵ تیر ۱۳۹۷
کوروش بیســـــــــــــــــ20202020ـــــــــــــــــــت
ادامه
  ۰۵ تیر ۱۳۹۷
فرهاد امیری 20
ادامه
  ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
354
هدایا