0%
عاطفه

عاطفه

زن مجرد از تبریز

10 اردیبهشت 1360 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 24 آبان 1393

بهترین راه برای در امان ماندن از دلشکستگی ها این است که هیچ چیزی از هیچ کسی توقع نداشته باشیم.

موزیک

371
هدایا