0%
ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

مرد مجرد از ورامین

9 آذر 1365 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 6 اردیبهشت 1397

صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا/فرزندزمین
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ابوالقاسم کریمی
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 9 آذر 1365 (33 ساله)
محل تولد: ورامین
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
0