0%
فرزاد زند
۰۳ آبان ۱۳۹۶
به پایان آمد این دفتر ...................................
نشانها
تبلیغات

1-حرف آدم ها مانند موج دریاست اگر در مقابلش بایستی خسته ات میکند و اگر با آن همراهی کنی غرقت میکند قرار نیست که همه آدمها شما را درک کنند و این اشکالی ندارد آنها حق دارند نظر دهند و شما کاملا حق دارید آن را نادیده بگیرید
-
2-چرا باید در انتظار بهشت موعود احتمالی باشیم ؟ما خود قادریم یک بهشت واقعی در عرصه زمین به وجود آوریم
-
3-اگر روانتان [شخصیت تان] در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست
-
4-شادمانی یک انتخاب و مهارت است تو با داشته هایت شاد نمی شوی ! بلکه با طرز فکر و نحوه ی زندگی ات میزان شادی هر لحظه را تعیین می کنی

5-راه آزادی و مدنیت، نه از خیابان با مشت‌های گره کرده بلکه از آرامشِ کتابخانها می‌گذرد ... برای همین است که کتابخانه، در سرزمینهای به خواب رفته، امن‌ترین مکان برای عنکبوت‌هاست

6-هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
تولدت مبارک!
توسط:
ایرسا ا
۰۱ دی ۱۳۹۶
دسته گل 2
۰۱ دی ۱۳۹۶
قلب نقره ای
توسط:
ندا✔
۳۰ آذر ۱۳۹۶