0%
فریاد سکوت

فریاد سکوت

مرد از ارومیه

20 خرداد 1367 (28 ساله)

تاریخ عضویت: 6 بهمن 1394

یک دقیقه سکوت!!! برای سادگی های شیرین کودکیمان، که هرگز باز نخواهد گشت...!!


رود راهي شد به دريا ،كوه با اندوه گفت

مي روي اما بدان دريا ز من پايين تر است

  ۱۱ مهر ۱۳۹۵
گل نار ۲۰
ادامه
  ۲۲ تیر ۱۳۹۵
متلاطم ...

تنها ...

بیکران ...

کاش اقیانوسی نبودم

پنجه کشان بر ساحل ...
  ۱۱ مهر ۱۳۹۵
عسل بانو سلام
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
تبسم را نه می توانیم بخریم، نه می توانیم قرض کنیم

فقط مى توانیم هدیه بدهیم

میســــپارمت به لبخند ها…

در مسیر باد بمان تا بوى مهربانیت تسخیر کند این شهر پر از بیهودگى را…

لبخندبزن دوست من

تنور دلت گرم…

عسل بانو 20
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
شهرزاد 20
ادامه
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
کشتی ها به ساحل ها می رسند....

قطارها به ایستگاه ها ...

آدم ها به آدم ها ...

اما کوه ها به کوه ها نمی رسند ...

گمان می کنم برای همین، هیچگاه کوه ها خوشحال، نیستند.
عسل بانو 20
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
ارغوان شیرازی بیســــــــــــــــــــــــــــــت
ادامه
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، کار سختی پیش رو نباشد.

آرامش یعنی
در میان دغدغه ها، صدا ها، مشکلات و کار سخت،

دلی آرام وجود داشته باشد
و بتوانی آرامشت را تقدیم کنی به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری ...
عسل بانو 20
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
ارغوان شیرازی بیســــــــــــــــــــــــــــــت
ادامه
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
روز مادر و روز زن مبارک
> > > > >>> > > > >سلام> > >روز زن مبارک>>> > > >>> > > >>آغوش تو ای مادر من بستر ناز است>> >>لالایی شب هات مرا گلشن ساز است>> >>رخسار و وجود تو مرا پیکر مهر است>> >>هم قبله و هم کعبه و هم عشق و نیاز است . . .>> > > >> > >ارادتمند : فریاد سکوت >> > > >> >  >
عسل بانو 20
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
simin farjam 2000000000000000
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
شبی از شب ها

تو مرا گفتی شب باش؛

من که شب بودم و

شب هستم و

شب خواهم بود

عاقبت شب،

شب گشتم

به امیدی که

تو فانوس نظرگاه شب من باشی...


عسل بانو 20
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
simin farjam 20000000000000000
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
گاهی یک ها، دنیا را زیرو رو می کنند.

می شود تنها با یک محبت، عشق را برای دنیا معنا کرد

عسل بانو 20
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
simin farjam 20000000000000000000000
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
به سادگی کلماتت نگاه نکن!

زیبایی سخن، تنها اغراق در توصیف نیست

بنگر، وقتی که می گویی " دوستت دارم " چه کرده ای!؟

زمان و زمین را با دو کلمه به شوق در آورده ای.

عسل بانو 20
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
simin farjam 20000000000000000000
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵


به نام خدایی که خالق عشق است

خدا قلب را آفرید و برای آن دو تپش قرار داد،

تپش تن و تپش روح.

simin farjam 20000000000000000000
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
صبا صبا زیباست *******20
ادامه
  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
65
هدایا