0%
فرشید ف ت

فرشید ف ت

مرد مجرد از کرج

19 فروردین 1374 (23 ساله)

تاریخ عضویت: 14 مرداد 1394

...

نعمت دماغشوووووووووووووو هوووووووووووووف
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۷
.........
نعمت عجب اعتماد ب نفسی با این قیافه عنی ات حتما برو جراحی زیبایی
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۷
mis zohre حداقل ی بلا نسبت بگو بد نیس ها
ادامه
  ۰۳ شهریور ۱۳۹۶
فرشید ف ت mis zohre درست نمیشه. نه. درست نمیشه. خرد 1400 ساله که از این مملکت رفته.
ادامه
  ۰۳ شهریور ۱۳۹۶
52
گروهها
هدایا