0%
فرشاد

فرشاد

مرد از تهران

18 اردیبهشت 1352 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 17 بهمن 1394

گاهی قضاوت نادرست درباره کسی ممکن است به قیمت تباهی زندگی او تمام شود! من قضاوت نمیکنم

نظرسنجی

شاید این سوال به نظرتون ساده باشه اما در واقع ما با طرح این سوال میخواستم بهتون تلنگر بزنیم که شما باید خودتون...

ایجاد شده : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

آرا : 6 | نظرات : 29 | بازدید : 379
320
گروهها
هدایا