0%
فرشاد

فرشاد

مرد از تهران

18 اردیبهشت 1352 (45 ساله)

تاریخ عضویت: 17 بهمن 1394

و مرا کاش مجالی به اندازه‌ی یک پرسه زدن در هیاهویِ شب و خوابِ تو بود

374
گروهها
هدایا