0%
فرشاد

فرشاد

مرد از تهران

18 اردیبهشت 1352 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 17 بهمن 1394

کوچ تا چند؟! مگر می‌شود از خویش گریخت؟ بال، تنها غم غربت به پرستوها داد...

253
گروهها
هدایا