0%
فرشاد

فرشاد

مرد از تهران

1 اردیبهشت 1352 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 17 بهمن 1394

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

آلبومها

215
گروهها
هدایا