0%
فرید

فرید

مرد مجرد از سنندج

11 فروردین 1360 (39 ساله)

تاریخ عضویت: 17 اسفند 1391

اگر قادر نیستی خودت را بالا ببری مانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

موزیک

110
هدایا