0%
فرهاد فرهادی   مدیر  طنزنامه
۱۷ شهریور ۱۳۹۴
چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد
تبلیغات
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
ستایش ا
۰۸ مهر ۱۳۹۴
دسته گل 2
توسط:
بتی
۰۷ مهر ۱۳۹۴
دسته گل 2
توسط:
هلیا
۰۴ مهر ۱۳۹۴