0%
فرهاد فرهادی

فرهاد فرهادی

مرد از رودسر

14 اردیبهشت 1351 (48 ساله)

تاریخ عضویت: 8 بهمن 1390

صفای دلت را به رخ آسمان می کشم تا به مهتابش ننازد.
81
موسیقی پروفایل
هدایا