0%
m

m

مرد از زنجان

10 دی 1340 (57 ساله)

تاریخ عضویت: 14 تیر 1394

کمترین محبت حتی از ضعیف ترین حافظه ها هم پاک نخواهد شد.

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: m
در یک خط: بی تعارف
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 10 دی 1340 (57 ساله)
محل تولد: زنجان
اطلاعات تحصیلی
رشته تحصیلی: -
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
172
گروهها