0%
زیبا حسنی

زیبا حسنی

زن مجرد از تهران

21 اردیبهشت 1348 (49 ساله)

تاریخ عضویت: 21 مرداد 1396🍃وقتی ازته دل بخندی
وقتی هرچیزی رابه خودت نگیری
وقتی سپاس گذارآنچه که هست باشی
وقتی برای شاد بودن نیازبه بهانه نداشته باشی
آن زمان است که واقعا
زندگی می کنی
بیایید زندگی کنیم
ایرانی 20
ادامه
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
امیر سالار لایک داری
ادامه
  ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
💕‌شرافتمند در رویاهایش نیز شرافتمند خواهد بود ؛ او در برابر وسوسه ها مقاومت خواهد کرد و خود را از نفرت ، حسادت ، خشم و مفاسد دیگر دور نگاه خواهد داشت ، ولی انسان آلوده به گناه ، قاعدتا در رویاهایش همان تصویری را می یابد که در عالم بیداری پیش چشم خود دارد .


#زیگموند_فروید
0 نظر
.
پشتِ نقابِ آرایش،
زنے
غمش را
پنهان کرده،
خط چشمش را
که دنبال کنے،
غمش را
مے خوانے
اگر سوادِ خواندنِ
چشمانِ زن را داشته باشے
فرحناز سلگی
0 نظر
سلام زندگی.ای ملال بی پایان
امیر سالار زیباست
ادامه
  ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
زیبا حسنی ممنون دوستان
ادامه
  ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
34