0%
نعمت
۱۳ دی ۱۳۹۶
به تو مژده که ایام غم باقی نخواهد ماند - چنان نماند و چنین هم نخواهد ماند .
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات

ساده از من گذشت و گفت کار خداست…........

میخواهم بدانم خدای او مگر خدای من هم نبود ؟
تمنا تابش ✿✿✿ 💐 20 💐 ✿✿✿✿
ادامه
  31 دقیقه قبل
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
گل بی تو مرا به دیده خار است ــــ هر سبزه چو تیغِ آبدار است
از نقشِ قدم بسی فزونتر ـــــ در راه تو چشمِ انتظاز است
چون لاله زداغِ دوریِ تو ــــــ خونِ دل و دیده در کنار ست
دریاب به پرسشی حزین را ــــــ کز لعلِ لبِ تو در خمار است
تمنا تابش ✿✿✿ 💐 20 💐 ✿✿✿✿
ادامه
  31 دقیقه قبل
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
من از هجوم وحشی دیوار خسته ام ..... از سرفه های چرکی سیگار خسته ام
دیگر دلم برای تو هم پر نمی زند ..... از آن نگاه رذل و طمع دار خسته ام
اشعار من محلل بحـــــران کوچه نیست ..... زین کرکسان ِ لاشه به منقار خسته ام
از بس چریده ام به ولع در کتاب ها ..... از دیدن حضور علفزار خسته ام

تمنا تابش ✿✿✿ 💐 20 💐 ✿✿✿✿
ادامه
  31 دقیقه قبل
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
چیزی مرا به قسمت بودن نمی برد ..... از واژه دو وجهی تکرار خسته ام
از قصه های گرم و نفس های سرد شب ..... از درس و بحث خفته در اشعار خسته ام
هر گوشه از اتاق بهشتیست بی نظیر ..... از ازدحام آدم و آزار خسته ام
اینک زمان دفن زمین در هراس توست ..... از دست های بی حس و بیکار خسته ام
تمنا تابش ✿✿✿ 💐 20 💐 ✿✿✿✿
ادامه
  31 دقیقه قبل
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
از راز دکمه های مسلط به عصر خون ..... از این همه شواهد و انکار خسته ام
قصد اقامتی ابدی دارد این غروب ..... از شهر بی طلوع تبهکار خسته ام
من در رکاب مرگ به آغاز می روم ..... از این چرندیات پرآزار خسته ام
من بی رمق ترین نفس این حوالی ام ..... از بودن مکرر بر دار خسته ام
من با عبور ثانی
ادامه...
تمنا تابش ✿✿✿ 💐 20 💐 ✿✿✿✿
ادامه
  31 دقیقه قبل
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
گل بی تو مرا به دیده خار است ــــ هر سبزه چو تیغِ آبدار است
از نقشِ قدم بسی فزونتر ـــــ در راه تو چشمِ انتظاز است
چون لاله زداغِ دوریِ تو ــــــ خونِ دل و دیده در کنار ست
دریاب به پرسشی حزین را ــــــ کز لعلِ لبِ تو در خمار است
تمنا تابش ✿✿✿ 💐 20 💐 ✿✿✿✿
ادامه
  31 دقیقه قبل
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
یکی میپرسد:اندوه تو از چیست؟سبب ساز سکوت مبهمت چیست؟

برایش صادقانه مینویسم: برای آن که باید باشد و نیست.
(سلامتی همه بهمنی های خاص )
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  15 ساعت قبل
انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدمهــــای تکــراری راروزی هــزار بار ببیینـــی…

و آنقــدر بزرگ باشد که نتوانی آنکس که دلـــت میخواهد را حتی یـــکبــــار ببینـــــی…
تمنا تابش ✿✿✿ 💐 20 💐 ✿✿✿✿
ادامه
  30 دقیقه قبل
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
همیشه فکر میکردم تنهایم

تا این که فهمیدم خدا تنها تنهایی است که هیچ تنهایی را تنها نمیگذارد
تمنا تابش ✿✿✿ 💐 20 💐 ✿✿✿✿
ادامه
  30 دقیقه قبل
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
به پسر عموم تو مدرسه گفتن با اردک جمله بساز
گفته : پدر من اردک است .
فک و فامیله داریم در حد لالیگا
تمنا تابش ✿✿✿ 💐 20 💐 ✿✿✿✿
ادامه
  30 دقیقه قبل
المیرا 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  13 ساعت قبل
هدایا
قلب سبز
توسط:
سیاوش..
۱۹ مهر ۱۳۹۷
دسته گل 2
توسط:
Afsoon
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
آدمک بیسکوئیتی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷