0%
alireza morvaride siya

alireza morvaride siya

مرد متأهل از تهران

22 بهمن 1359 (39 ساله)

تاریخ عضویت: 20 بهمن 1392

رفتنت را به خدا آمدنی نیست دگرتو نخواهی آمد بی جهت منتظر معجزه ام!
بازنشر تصویر مربوط به شبکه لنز توسط alireza morvaride siya
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
هدیه: |50 بیستک
سوين زيبا
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۸
شعله 🌐🍂 ل ا ی ک 🍂🌐
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
بازنشر تصویر مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط alireza morvaride siya
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
انسان ها هم
فرکانس های همدیگرو پیدا میکنند،
حتی از فاصله های دور...
حضور هیچکس تو زندگیت اتفاقی نیست


سلام دوستان....
هدیه: |100 بیستک
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط alireza morvaride siya
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
انسان ها هم
فرکانس های همدیگرو پیدا میکنند،
حتی از فاصله های دور...
حضور هیچکس تو زندگیت اتفاقی نیست


سلام دوستان....
هدیه: |100 بیستک
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط alireza morvaride siya
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بیا باهم برویم زندگی را برقصانیم
به ساز خنده هایمان
من خوشی را دور گردنت میبندم
تو عشق را به گونه ام بچسبان
هدیه: |100 بیستک
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط alireza morvaride siya
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بیا باهم برویم زندگی را برقصانیم
به ساز خنده هایمان
من خوشی را دور گردنت میبندم
تو عشق را به گونه ام بچسبان
هدیه: |100 بیستک
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
164