0%
الهام محمدی

الهام محمدی

زن مجرد از رشت

29 فروردین 1361 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 31 اردیبهشت 1392

بسراغ من اگر می آئید پشت هیچستانم ....

غیر از مرگ هیچ چیز نمی تواند جدایمان کند
این قرار اول منو تو بود
بعد ما جدا شدیم
مرگ دیر کرده بود
هدیه: |20 بیستک
Moin 20
ادامه
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
آرشین
ادامه
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
1##Emad - Jaryan Chiye.mp3
لادن ع سلام الهام جون پستای جدید گذاشتم مرسی
ادامه
  ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
1Aria - Talafi.mp3
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
Saeed Arab - Divooneh.mp3
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۴
Mehdi Moghaddam - Active (128).mp3
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۴
بزار تو حال خودم باشممممممممممم....
Amir Tataloo - Bezar Too Hale Khodam Basham.mp3
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۴
تقدیم به آذری زبانان عزیز ایران بیست،فقط ترجمه ش کنین برام .خیلی این آهنگو دوس دارم ،مرسیی
Majid Elman - Sari Galin.mp3
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۴
Nadim - Dobare Ashegham Sho.mp3
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۴
05-Ali Lohrasbi - Shor Shore Baroon (New Version).mp3
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۴
تقدیم به بچه های لنگرود
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۴
663
هدایا