0%
الهام ...

الهام ...

زن متأهل از کرج

16 مهر 1351 (46 ساله)

تاریخ عضویت: 25 بهمن 1395


اطلاعات عمومی
نام نمایشی: الهام ...
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 16 مهر 1351 (46 ساله)
محل تولد: کرج
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
167
گروهها