0%
ایرسا ا
۱۵ مهر ۱۳۹۶
غرورتو به خاطر كسي كه دوستش داري بشكن ولي دل كسي رو بخاطر غرورت نشكن
نشانها
تبلیغات

مهربان - دلسوز - عاشق عشق ورزیدن

تيرآرش در کمانم،
نام ايران بر زبانم،
سرکشم چون کوه آتش،
آتشم، آتشفشانم
چون سياوش پاک پاکم،
همچو رستم پهلوانم،
کاوه ام تارپود کاويانم،
من ز ماد واز هخايم،
از ارشک، ساسانيانم، مازيارم،
بابکم من رهبر آزادگانم،
جشن يلدا، جشن نوروز هم مهرگانم،
زاده پاک اهـــورا، از نژاد آريـــانم
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
توسط:
پدرام
۰۴ خرداد ۱۳۹۷
دسته گل 2
توسط:
کیان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
سنجاقک جواهرنشان
توسط:
سادات س
۲۷ فروردین ۱۳۹۷