بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده ام

همچو نسیم ازین چمن پای برون کشیده ام

شمع طرب زبخت ما آتش خانه سوز شد

گشت بلای جان من عشق به جان خریده ام

حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود

تا تو زمن بریده ای من ز جهان بریده ام

تا به کنار من بدی بود به جا قرار دل

رفتی و
ادامه...
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶


ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ بحث شاﻥ ﺷﺪ!

ﻣﺎﺭ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﺱِ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﻓﻨﺎﮎِ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﺶ ﺯﺩﻧﻢ!
ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﻣﺎﺭ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺣﺮﻓﺶ، ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺰﻡ ﻭ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯿﺸﻮﻡ؛ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﺵ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ
ادامه...
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نكوست
آنكس كه به جمگي ترا تكيه بر اوست
چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست خیام

لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
آدمهای ساده را دوست دارم
کسانیکه بدیهارا باورندارند
و به همه لبخندمیزنند
میتوان ساعتها
آنهارامانند تابلوی زیبایی تماشا کرد
آنهابوی ناب آدمیت میدهندلادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
صبح و سحر و بلبل و گلزار يکیست
معشوقه و عشق و عاشق و يار يکيست

هرچند درون خانه را مي نگرم
خود دايره و نقطه و پرگار يکيست


لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت (خیام نیشابوری)
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶

بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد. پسر را گفت: نبايد که اين سخن با کسي در ميان نهي. گفت: اي پدر فرمان تراست نگويم وليکن خواهم که مرا بر فائده اين مطلع گرداني که مصلحت در نهان داشتن چيست گفت: تا مصيبت دو نشود. يکي نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه
مگوانده خويش با دشمنان که لاحول گويند شادي کنا
ادامه...
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
زمانی که میخواهید وصیت نامه بنویسید؛متوجه خواهید شد تنها کسی که از دارایی تان سهمی ندارد؛خوادتان خواهید بود پس از زندگی تان تا میتوانید لذت ببرید........
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
من از قبل “باخته” بودم
“مچ انداختن”
بهانه ای بود؛
برای گرفتن دوباره ی “دست تو”
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
آیـــد وصـــال و هجــــر غـــم انگـــیز بگـــذرد
ساقــی بیـــار باده کــــه ایـن نیز بگـــذرد
ای دل به سردمهری دوران،صبور باش
کــز پی رسد بهار،چو پائیز بگذرد
رهی معیری

لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
40