0%
ابرا هیم
۱۴ فروردین ۱۳۹۸
♀►{ درسته کسی در انتظار نیست ولی برگشتیم }◄♀
نشانها
تبلیغات
بلاخره یه روز به آرزوی بچگیام می رسم.. در صف اول نماز جلوتر از پیش نماز، می ایستم و همه به من اقتدا خواهند کرد.. چقدر عزیز خواهم شد..! نماز که تمام شود، همه به سمت من خواهند آمد.. چند قدم که حرکت کنند کسی فریاد می زند: بلند بگو "لا اله الا الله" **(دلم از درد دنیا تنگ تنگ است چرا درها به رویم سنگ سنگ است در این دنیا ندیدم روز خوبی چقدر رفتن از این دنیا قشنگ است)**
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
قلب نقره ای
۳۱ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۰۴ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۸ خرداد ۱۳۹۴