0%
Man 5267

Man 5267

زن از تهران

12 بهمن 1352 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 2 فروردین 1388

مےتوان زیبا زیست نہ چنان سخت ڪہ از عاطفہ دلگیر شویم نہ چنان بےمفهوم ڪہ بمانیم میان بد و خوب!

تبریک به دکتر حسین روحانی رییس جمهور محبوب ما ..
zamani 20
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
علیرضا گودرزیان با سلام . 20
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۶
این آتش‌نشان هنگام نجات یک دختر 9 ساله از میان آتش و دود، ماسک اکسیژن خود را به او داد تا زنده بماند.

دختر نجات یافت، اما «امید عباسی» دچار مرگ مغزی شد و درگذشت.
..... اعضای بدن آتش‌نشان قهرمان را بیماران نیازمند پیوند خواهند زد.
محمد روحش شاد
ادامه
  ۰۸ آذر ۱۳۹۶
سكوت مطلق مهربانی مثل باران است... رایگان اما....با ارزش
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۶
818
هدایا