0%
Man 5267

Man 5267

زن از تهران

12 بهمن 1352 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 2 فروردین 1388

مےتوان زیبا زیست نہ چنان سخت ڪہ از عاطفہ دلگیر شویم نہ چنان بےمفهوم ڪہ بمانیم میان بد و خوب!

تبریک به دکتر حسین روحانی رییس جمهور محبوب ما ..
علیرضا گودرزیان با سلام . 20
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۶
Vahid ۲۰
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
این آتش‌نشان هنگام نجات یک دختر 9 ساله از میان آتش و دود، ماسک اکسیژن خود را به او داد تا زنده بماند.

دختر نجات یافت، اما «امید عباسی» دچار مرگ مغزی شد و درگذشت.
..... اعضای بدن آتش‌نشان قهرمان را بیماران نیازمند پیوند خواهند زد.
سكوت مطلق مهربانی مثل باران است... رایگان اما....با ارزش
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۶
مهدی * عالی عالی....خدا رحمت کنه و خدا صبر و آرامش به خانواده این عزیزان
ادامه
  ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
767
هدایا