0%
نازنین زهرا
۰۱ اسفند ۱۳۹۳
خدایا مرا تنها مگذار، که مبادا نگاهم به نگاه بنده ای از جنس خاک محتاج شود.
تبلیغات