کامبیز روشن ما غافل و فراموشکاریم ولی خدا هیچوقت فراموش نمی کنه
ادامه
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
نیکنام 20عالی
ادامه
  ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
⭐️🌙
خدایا...
شبم را پر از
آرامشی ناب کن
تا در انتهای
خواب هایم زیبایی های
زندگی در افکارم
نقش ببندد...
🌙شبتون پراز رد پای خدا

فرزاد زند 20
ادامه
  ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
  ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
خدایا! 🌹
وقتی ڪه شب می‌رسد،
افڪارم از تو و عشقت
آرامش می‌گیـرد،
خوابم از مهرت،
اطمینان می‌یابد.
مرا از واسطه هاي
آرامش و شادي
🙏بندگانت قرار بده🙏

🌙شبتون پر از آرامش خدایی🌙
  ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
وحید نادر 20
ادامه
  ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
خــــدا کند که بدانی چقدر محتاج است
نگاه خسته من به دعای چشمانت مادر
فرزاد زند 20
ادامه
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
خدایا
تنهایی یعنی
بی توماندن
پس به ماایمانی بده
درهرحالی هستیم تورا
كنارمان ببینم
درشادی وغم
درتنهایی وخلوت
ودرخواب وبیداری
شبتون پراز آرامش🌙
فرزاد زند 20
ادامه
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
دایان شبتون پراز آرامش🌙
ادامه
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
خوشبختی از نگاه هرکسی
معنایی متفاوت دارد
اما از نظر من آدم‌هایی
خوشبختند که عشق
به موقع به سراغشون بیاد !!
فرزاد زند ۲۰
ادامه
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
فرزاد زند ۲۰
ادامه
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

لبخند بزن...

لبخند شما يا سبب دلگرمی آدما ميشه

یا آزارشون ميده

در هر دو صورت شما برنده ايد!


فرزاد زند ۲۰
ادامه
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
همدیگر را پیر نکنیم
باور کنید تک تک آدمها زخمی اند.
هرکس‌ درد خودش را دارد،
دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد.
باور کنید ذهنها خسته اند،
قلبها زخمی اند،زبانها بسته اند.
برای دیگران آرزو کنیم بهترینها را، راحتی را.
یاری کنیم همدیگر را تا زندگی برایمان لذتبخش شود.
آدمها آرام آرام پ
ادامه...
نیکنام 20
ادامه
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
فرزاد زند ۲۰
ادامه
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
دوست گر یکرنگ باشد من فدایش میشوم....
گر دو رنگی کرد سنگ زیر پایش میشوم.

دوست گر یکدل شود دل را بنامش میکنم....
گر زرنگی کرد هستی را حرامش میکنم.

دوست گر صادق بُوَد دل را به دستش میدهم....
نقش اگر بازی کند فوراً شکستش میدهم.

منکه عمری در جهان دُرِّ رفاقت
ادامه...
عرفان بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت...... ولی در این قحطی صداقت دوست خوب یک نعمته
ادامه
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
فرزاد زند 20
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
زندگی تکراريك آغازنیست
زندگی رانوبه نوبايدشنید
زندگی زیباست مانندزمين
زندگی زیباست مثل آسمان
زندگی تكرارچون رنگين کمان
عرفان بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ادامه
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
91
گروهها
هدایا