0%
داود عبذی

داود عبذی

مرد مجرد از خمین

3 فروردین 1369 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 1 آبان 1395

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: داود عبذی
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 3 فروردین 1369 (30 ساله)
محل تولد: خمین
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
0