0%
دامــــیس  مهـــاجــــــــر

     
دامــــیس مهـــاجــــــــر

زن مجرد

29 بهمن 1363 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 2 اردیبهشت 1388

یه شب تا صبح پای لپ تاب خوابم برده؛چرا همه اقایون متاهل پیام دادن(این تناقض زمانی، فاجعه خانواده ایرانیه)

آلبومها

206
موسیقی پروفایل
هدایا