0%
کیان حمیدی
۱۱ تیر ۱۳۹۹
تمام رفاهی که امروز نسبت به دیروز داریم حاصل تلاش و پشتکار علم است نه خرافات و عقاید مذهبی پوچ
تبلیغات

هدایا (206)

هدایا
بفرما پرتغال
۲۳ بهمن ۱۳۹۴
توت فرنگی شکلاتی
۰۷ دی ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۷ آذر ۱۳۹۴