0%
پروفسور زاده

پروفسور زاده

زن متأهل از تهران

10 اردیبهشت 1368 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 10 مرداد 1392

به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار / بسا کسا که به روز تو آرزومند است


فرزاد - عااااااااالی اما اخرش بنظر من درست نیس چون تا کردن زندگی باانسان مربوط به خودانسان میشه که شامل بینش انسان به جهان بینی وتاش خود دراین دنیای مادیست-سپاس
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
فرزاد - چرا به خانه داری اینقد توجامعه ما بد نگاه میکنند -درژاپن خیلی از خانما وقتی فرزندبه دنیامیارند حتی شغل خودرا رها میکنند-البته شمانگفتیدخانه داری بده گفتید خانه نشین نباش اماباکمی دقت تصویر خانه داری را نشون گرفته که سازنده متن وتصویر درواقع مغالطه کرده است
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
فرهاد امیری 20
ادامه
  ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
1,241