0%
سونیا عاشق گمنام
۱۱ تیر ۱۳۹۴
شرط حیات، عشق است و عاشقی و شرط عاشقی...گمنامی...
تبلیغات

بیشتر...
با نگاه روشنت

پلک سحر وا می شود

تا تبسم می کنی

خورشید پیدا می شود
عباس جی جی 20
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
fattah bahrani ** شبی دیدم چراغی کنج باغی ** داراب 21 آذر 95 شبی دیـــدم چراغــــی کنــــج باغی گــرفتم مــــن ز تــــنهایی ســـراغی بــــگفتا مـــــن چـــراغی رو به بادم طــــبیعت کــــاشت و اینـــجا نـهادم نـــهادم تا بـــه مردم هــــوش دارم بـه بــــادی نور خود خـــاموش دارم بــه قــــدرتمندِ زور و زورمنــــدان بگــــویم تا چه حد هــــستند لرزان به بادی می رود هرقدرت از دست تکاند روزگاران دســـت بد مــست بگـــویم تا کــــه مـردان خـــردمـند خـــرد آهـــسته مــی راند نه با بند از فتاح بحرانی h
ادامه
  ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
بعضی انسان ها هستند

با کسانی که دوست شان نمی دارند ؛

زندگی می کنند

و با چیزهایی که هرگز فراموش شان نکرده اند

می میرند
fattah bahrani افرین زیباست
ادامه
  1 ساعت قبل
عباس جی جی 202020
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
برون نمی رود

از خاطرم خیال وصالت

اگرچه نیست وصالی

ولی خوشم به خیالت.
سید جون ولی خوشم به خیالت.
ادامه
  ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
تصویر قشنگی ست برخورد موج با صخره
در یک غروب زیبا اما ...
تا اسیر دریا نشوی
نمی فهمی چه جهنمی ست این زیبایی!
درست مثل برخورد تو
با من
در آن غروب ...
عباس جی جی 202020
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
fattah bahrani عالی
ادامه
  ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
چو سلام تو شنیدم

ز سلامتی بریدم

صنما هزار آتش،

تو در آن سلام داری...
عباس جی جی 20
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
سید جون صنما هزار آتش، تو در آن سلام داری...
ادامه
  ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
بهار که میشود دیگر نه برگ ها میسوزند

نه میریزند و نه زرد میشوند

آنها فقط تازه میشوند و میشکفند

تا به ما یادآوری کنند برای تغییر

هیچ وقت دیر نیست ...

حتی هر سال
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
گلاره 😊💜20💜😊
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی

چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی

خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی

همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی

بهار یک نقطه دارد

نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد

سال نو مبارک دوستان گرامی
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
گلاره 😊💜20💜😊میسی
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
آن کهنه درختم
که تنم زخمی برف است
حیثیت این باغ منم،
خار و خسی نیست
امروز که محتاج توام،
جای تو خالی است
فردا که می‌آیی به سراغم
نفسی نیست
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
گلاره 😊💜20💜😊
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
در وجود همۀ ما

یک منِ افسرده,

یک منِ عصبانی،

یک منِ شاد و

یک منِ مضطرب وجود دارد.

کدام من پیروز می شود؟

هر کدام که بیشتر تغذیه شود.
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
گلاره 😊💜20💜😊
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
هدایا
قلب نقره ای
۲۵ فروردین ۱۳۹۶
قلب سبز
توسط:
سید جون
۱۴ فروردین ۱۳۹۶
دسته گل 2
۰۱ فروردین ۱۳۹۶