0%
سونیا عاشق گمنام
۱۱ تیر ۱۳۹۴
شرط حیات، عشق است و عاشقی و شرط عاشقی...گمنامی...
تبلیغات

بیشتر...
قطار
باید اسیر ریل بماند
چون
نتیجه آزادیش
" فاجعه " است .
منیر 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
آن چیزی که بارها و بارها انجامشان می دهید
شما را شکل می دهد
پس کمال یک عمل نیست یک عادت است .
منیر 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
بفرمایین انار
قشنگیهای پاییز...
منیر 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
دوست خوب غم را از بین نمی برد
اما کمک می کند محکم بایستیم
مثل چتر که باران را متوقف نمی کند
اما کمک می کند که آسوده زیرش بایستیم .
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
صبا صبا 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
یه روز میرم اینجا، دیگه م برنمیگردم^~^
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
اصغر به سلامتی
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
انسان هایی هستند
که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که ،
تو را فرو بریزند ...!
تا تو را انکار کنند ...!
تا از رویت رد شوند ...!
مراقب باش !
دست روزگار هلت میدهد ؛
ولی قرار نیست تو بیفتی ،
اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گر
ادامه...
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
آنچه انســـــــــــــــان‌ها را از پـــــــــــــــا در می‌آورد، رنـــــــــــــــج‌ها و
سرنوشت نامطلوبشان نیـــــــــــــــست...
بلکه بی‌معنا شدن زندگی است
که مصیبت بار‌تر است ...
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
خیلی از مردم
وقتی ببینند چیزی دارند که
مورد علاقه فرد دیگری است ،
آن چیز ناگهان برایشان عزیز می شود .
چیزی که یک لحظه دیگر ممکن است آن را به دور بیندازند
برایشان مهم و قیمتی می شود ،
زیرا یک نفر دیگر مشتاق داشتن آن است
و می خواهد از آن استفاده کند...
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
بعضیا وقتی مهربان باشی
احمق حسابت میکنن.....

پس حواست باشه مهربانی تو
کجا و برای کی خرج می کنی!
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
علی تهرانی مهم نیست دیگران مهربانیت را چگونه توصیف میکنند مهم هم نیست مهربانیت را خرج چه کسی میکنی. قدرت را میداند یا نمیداند. زیرا مهربانی موهبتیست که بخشیدنش به ادمی ارامش میدهدو از چشمه محبت آدمی کم نمیکند.
ادامه
  ۲۳ دی ۱۳۹۶
دیروز را فراموش کن،
چون او هم با تو همین کار را کرده است.

به خاطر فردای نیامده هم نگران نباش،
شاید نیاید.

چشم هایت را باز کن
و هدیه با ارزش امروز را ببین.
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
علی تهرانی از دیروزت درس بگیر به امید فردایت امروزت رابساز.
ادامه
  ۲۳ دی ۱۳۹۶
هدایا
دسته گل
۲۵ مهر ۱۳۹۶
قلب سبز
۱۹ مهر ۱۳۹۶
قلب نقره ای
توسط:
نیما
۱۸ مهر ۱۳۹۶