0%
سونیا عاشق گمنام
۱۱ تیر ۱۳۹۴
شرط حیات، عشق است و عاشقی و شرط عاشقی...گمنامی...
تبلیغات

بیشتر...
دارم از تــو حــرف می زنــم...

امــــا روحــت هم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد...

ایــــرادی نــــدارد یــاد تــو...

به نوشتــــه هــایم رنــگ می دهــد...

شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد ذهــــن پریشــــانش…
میلاد مهدویان امیدوارم تمام قایقهای عشق یه روزی بالاخره به ساحل ارامش برسن ....
ادامه
  2 دقیقه قبل
همیشه آنچه که درباره " من " میدانی باور کن ,
نه آنچه که پشت سر "من" شنیده ای
" من " همانم که دیده ای نه آنکه شنیده ای...
میلاد مهدویان و شاید هیچکدام .....
ادامه
  لحظاتی پیش
شادیها رنگ به رنگند و خوشبخت آن کسی است که بتواند از یک شادی، شادی دیگری بیرون بیاورد...
  لحظاتی پیش
یکبار که بیدار شوی، دیگر علاقه ای به قضاوت کردن کسانی که خواب هستند را نخواهی داشت ...
  لحظاتی پیش
پیدا‌ کردن‌ نقطه ضعف دیگران، هوش می خواهد
اما استفاده نکردن از آن، شعور ....
0 نظر
طعم دست هایت را
لای انگشتانم جا گذاشته ای...
برای لمس حضورت
اسیر در زمانم
و تو غافل از این خسته
دور می شوی ...
می دانم
یک روز پیدایت می کنم
و هوایت را پس می دهم
اما تو و کوچه و باران
در خیال همیشه آبستن من
زنده خواهید ماند ...

"شیدا علیپور ریژنه"
cold - مخ ردّی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  22 ساعت قبل
پویا 2020
ادامه
  ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
عشق ایستادن زیر باران و باهم خیس شدن نیست
عشق ان است
که یکی برای دیگری چتر شود
و دیگری نفهمد که چرا خیس نشد

دوست داشتن به حرف نیست
cold - مخ ردّی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  22 ساعت قبل
پویا 2020
ادامه
  ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
خوشا به حال آنانی که خوب می دانند،
"مهربانی"
منطقی ترین گفت و گوی زندگیست
cold - مخ ردّی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  22 ساعت قبل
پویا 2020
ادامه
  ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
ﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻣﻨﺰﻝ
ﻓﺮﺍﻕ ﺍﻓﺘﺪ
ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ

ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺶ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺰﻟﺴﺖ.

"سعدی"
cold - مخ ردّی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  22 ساعت قبل
پویا 2020
ادامه
  ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
هدایا
دسته گل 2
۳۰ تیر ۱۳۹۶
قلب سبز
توسط:
سید جون
۱۴ فروردین ۱۳۹۶
دسته گل 2
۰۱ فروردین ۱۳۹۶