0%
سونیا عاشق گمنام
۱۱ تیر ۱۳۹۴
شرط حیات، عشق است و عاشقی و شرط عاشقی...گمنامی...
تبلیغات

بیشتر...
قطار
باید اسیر ریل بماند
چون
نتیجه آزادیش
" فاجعه " است .
neda rahavard قطار میرود تو میروی تمام ایستگاه میرود و من چقدر ساده ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام. قیصر امین پور
ادامه
  ۱۹ آذر ۱۳۹۶
امکا B3T=20
ادامه
  ۱۳ آذر ۱۳۹۶
آن چیزی که بارها و بارها انجامشان می دهید
شما را شکل می دهد
پس کمال یک عمل نیست یک عادت است .
neda rahavard کمال گرایی می تواند یک عادت مفید باشد. زمانی مشکل ساز می شود که به شکل وسواس در آید
ادامه
  ۱۹ آذر ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
بفرمایین انار
قشنگیهای پاییز...
neda rahavard سر داده به باد انار عاشق در باغ ....از كار گذشته كار عاشق در باغ ..."پاییز" نگو...! بگو كه رستاخیز است با اینهمه سربدار عاشق در باغ
ادامه
  ۱۹ آذر ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
دوست خوب غم را از بین نمی برد
اما کمک می کند محکم بایستیم
مثل چتر که باران را متوقف نمی کند
اما کمک می کند که آسوده زیرش بایستیم .
neda rahavard دوست خوب غم را از بین نمی برد ..این گفته امیل فاگه را خیلی دوست دارم: پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت:دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند.
ادامه
  ۱۹ آذر ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
یه روز میرم اینجا، دیگه م برنمیگردم^~^
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
منیر ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
انسان هایی هستند
که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که ،
تو را فرو بریزند ...!
تا تو را انکار کنند ...!
تا از رویت رد شوند ...!
مراقب باش !
دست روزگار هلت میدهد ؛
ولی قرار نیست تو بیفتی ،
اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گر
ادامه...
منیر ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
سعیده بابایی 💜💜همش لایک💜💜
ادامه
  ۰۱ آذر ۱۳۹۶
آنچه انســـــــــــــــان‌ها را از پـــــــــــــــا در می‌آورد، رنـــــــــــــــج‌ها و
سرنوشت نامطلوبشان نیـــــــــــــــست...
بلکه بی‌معنا شدن زندگی است
که مصیبت بار‌تر است ...
منیر ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
سعیده بابایی 💜💜همش لایک💜💜
ادامه
  ۰۱ آذر ۱۳۹۶
خیلی از مردم
وقتی ببینند چیزی دارند که
مورد علاقه فرد دیگری است ،
آن چیز ناگهان برایشان عزیز می شود .
چیزی که یک لحظه دیگر ممکن است آن را به دور بیندازند
برایشان مهم و قیمتی می شود ،
زیرا یک نفر دیگر مشتاق داشتن آن است
و می خواهد از آن استفاده کند...
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
منیر ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
بعضیا وقتی مهربان باشی
احمق حسابت میکنن.....

پس حواست باشه مهربانی تو
کجا و برای کی خرج می کنی!
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
منیر ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
دیروز را فراموش کن،
چون او هم با تو همین کار را کرده است.

به خاطر فردای نیامده هم نگران نباش،
شاید نیاید.

چشم هایت را باز کن
و هدیه با ارزش امروز را ببین.
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💙
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
هدایا
دسته گل
۲۵ مهر ۱۳۹۶
قلب سبز
۱۹ مهر ۱۳۹۶
قلب سبز
۱۹ شهریور ۱۳۹۶