0%
سونیا عاشق گمنام
۱۱ تیر ۱۳۹۴
شرط حیات، عشق است و عاشقی و شرط عاشقی...گمنامی...
تبلیغات

بیشتر...
قطار
باید اسیر ریل بماند
چون
نتیجه آزادیش
" فاجعه " است .
hasan beba ریل مسیر قطار است از مسیر خارج شدن یعنی فنا
ادامه
  ۰۸ تیر ۱۳۹۷
جواد ف likeeeeeeeee
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
آن چیزی که بارها و بارها انجامشان می دهید
شما را شکل می دهد
پس کمال یک عمل نیست یک عادت است .
hasan beba تلاش راه رسیدن به کمال است
ادامه
  ۰۸ تیر ۱۳۹۷
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بفرمایین انار
قشنگیهای پاییز...
hasan beba تعارف مجازی مجازی طعم مجازی داره
ادامه
  ۰۸ تیر ۱۳۹۷
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
دوست خوب غم را از بین نمی برد
اما کمک می کند محکم بایستیم
مثل چتر که باران را متوقف نمی کند
اما کمک می کند که آسوده زیرش بایستیم .
hasan beba آره
ادامه
  ۰۸ تیر ۱۳۹۷
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
یه روز میرم اینجا، دیگه م برنمیگردم^~^
hasan beba فکر آب و نان و سرما و گرما رو کردی اینجا فوقش یه روز رومانتیکه
ادامه
  ۰۸ تیر ۱۳۹۷
hasan beba چون دور است باید بگی اونجا
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
انسان هایی هستند
که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که ،
تو را فرو بریزند ...!
تا تو را انکار کنند ...!
تا از رویت رد شوند ...!
مراقب باش !
دست روزگار هلت میدهد ؛
ولی قرار نیست تو بیفتی ،
اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گر
ادامه...
hasan beba خوب بهتره حواستو جمع کنی
ادامه
  ۰۸ تیر ۱۳۹۷
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
آنچه انســـــــــــــــان‌ها را از پـــــــــــــــا در می‌آورد، رنـــــــــــــــج‌ها و
سرنوشت نامطلوبشان نیـــــــــــــــست...
بلکه بی‌معنا شدن زندگی است
که مصیبت بار‌تر است ...
hasan beba آره
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
خیلی از مردم
وقتی ببینند چیزی دارند که
مورد علاقه فرد دیگری است ،
آن چیز ناگهان برایشان عزیز می شود .
چیزی که یک لحظه دیگر ممکن است آن را به دور بیندازند
برایشان مهم و قیمتی می شود ،
زیرا یک نفر دیگر مشتاق داشتن آن است
و می خواهد از آن استفاده کند...
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
hasan beba شاید اون موقه است که قدرش را میفهمد
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
بعضیا وقتی مهربان باشی
احمق حسابت میکنن.....

پس حواست باشه مهربانی تو
کجا و برای کی خرج می کنی!
hasan beba تو نیکی میکن و در دجله انداز
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
دیروز را فراموش کن،
چون او هم با تو همین کار را کرده است.

به خاطر فردای نیامده هم نگران نباش،
شاید نیاید.

چشم هایت را باز کن
و هدیه با ارزش امروز را ببین.
hasan beba این بالا تک و تنها حوصله ات سر نرفته بهشت هم تنهایی لذت نداره
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
هدایا
نوروزتان مبارک
توسط:
ش ش
۰۲ فروردین ۱۳۹۷
دسته گل
۲۵ مهر ۱۳۹۶
قلب سبز
۱۹ مهر ۱۳۹۶