0%
سونیا عاشق گمنام
۱۱ تیر ۱۳۹۴
شرط حیات، عشق است و عاشقی و شرط عاشقی...گمنامی...
تبلیغات

بیشتر...
قطار
باید اسیر ریل بماند
چون
نتیجه آزادیش
" فاجعه " است .
علی قشقایی 20
ادامه
  ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
இ★SANA★இ 20
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
آن چیزی که بارها و بارها انجامشان می دهید
شما را شکل می دهد
پس کمال یک عمل نیست یک عادت است .
علی قشقایی 20
ادامه
  ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
இ★SANA★இ
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
بفرمایین انار
قشنگیهای پاییز...
இ★SANA★இ ممنون
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
دوست خوب غم را از بین نمی برد
اما کمک می کند محکم بایستیم
مثل چتر که باران را متوقف نمی کند
اما کمک می کند که آسوده زیرش بایستیم .
இ★SANA★இ 20
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
یه روز میرم اینجا، دیگه م برنمیگردم^~^
இ★SANA★இ خیلی زیباست
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
انسان هایی هستند
که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که ،
تو را فرو بریزند ...!
تا تو را انکار کنند ...!
تا از رویت رد شوند ...!
مراقب باش !
دست روزگار هلت میدهد ؛
ولی قرار نیست تو بیفتی ،
اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گر
ادامه...
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
زاهد ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
آنچه انســـــــــــــــان‌ها را از پـــــــــــــــا در می‌آورد، رنـــــــــــــــج‌ها و
سرنوشت نامطلوبشان نیـــــــــــــــست...
بلکه بی‌معنا شدن زندگی است
که مصیبت بار‌تر است ...
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
زاهد ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
خیلی از مردم
وقتی ببینند چیزی دارند که
مورد علاقه فرد دیگری است ،
آن چیز ناگهان برایشان عزیز می شود .
چیزی که یک لحظه دیگر ممکن است آن را به دور بیندازند
برایشان مهم و قیمتی می شود ،
زیرا یک نفر دیگر مشتاق داشتن آن است
و می خواهد از آن استفاده کند...
zamani 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
زاهد ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
بعضیا وقتی مهربان باشی
احمق حسابت میکنن.....

پس حواست باشه مهربانی تو
کجا و برای کی خرج می کنی!
hasan beba تو نیکی میکن و در دجله انداز
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
دیروز را فراموش کن،
چون او هم با تو همین کار را کرده است.

به خاطر فردای نیامده هم نگران نباش،
شاید نیاید.

چشم هایت را باز کن
و هدیه با ارزش امروز را ببین.
hasan beba این بالا تک و تنها حوصله ات سر نرفته بهشت هم تنهایی لذت نداره
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
هدایا
نوروزتان مبارک
توسط:
ش ش
۰۲ فروردین ۱۳۹۷
دسته گل
۲۵ مهر ۱۳۹۶
قلب سبز
۱۹ مهر ۱۳۹۶