0%
نیل

نیل

زن مجرد از تهران

3 تیر 1355 (42 ساله)

تاریخ عضویت: 11 تیر 1392

دلگرمی ندارم ... ســـــرد شدم...زندگی یعنی:
بخند هرچند که غمگینی،
ببخش هرچند که مسکینی،
فراموش کن هر چند که دلگیری.
اینگونه بودن زیباست هر چند که آسان نیست!
'
علی ........ زییا وعالی...20
ادامه
  ۰۵ آبان ۱۳۹۷
علی ........ زییا وعالی...20
ادامه
  ۰۵ آبان ۱۳۹۷

نظــــــــــــــــم قــــــــانون رو به هـــــــم زده ای . . .

نبودنــــــــت وزن دارد ,

تهی . . .

امـــــــا سنگیـــــــــــــــن ! ! !
ehsan100 20
ادامه
  ۲۶ مهر ۱۳۹۴
ساعد به دلم چسبيد و در تار و پود وجودم نشست .
ادامه
  ۰۸ فروردین ۱۳۹۴

پیچک می شـــوم
وحشـــی …!
می پیچـــم
به پـــر و پای ثانیه هایت
تا حتی نتـــوانی
لحظه ای ، بی مــــــن
“بــــودن” را
زندگی کنـــی . . . !
ehsan100 20
ادامه
  ۲۶ مهر ۱۳۹۴
nima negaresh 20
ادامه
  ۱۹ اسفند ۱۳۹۳

باید اسطوره میشدم
دل کندن از کوه کندن آسان تر نـــــــــــبود ......
amir ali soli ازچي دل بكني؟خيلي راحت ازدل كندن حرف ميزنيد دل كندن ازچي؟
ادامه
  ۲۵ آبان ۱۳۹۵
ehsan100 20
ادامه
  ۲۶ مهر ۱۳۹۴
حالا اشکها هم شبیه تو شده اند . . .

گریه که می کنم ، نمی آیند . . . . !!!
amir ali soli تشبيه زيبايي بود مرسي
ادامه
  ۲۵ آبان ۱۳۹۵
ehsan100 20
ادامه
  ۲۶ مهر ۱۳۹۴

ﺑﻔﻬــــــــــــﻡ!
ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ
ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫــــــــــﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ...............
بفـــــــــــــــــــــــــــــهم ...........
amir ali soli خيلي دردناك
ادامه
  ۲۵ آبان ۱۳۹۵
ehsan100 20
ادامه
  ۲۶ مهر ۱۳۹۴

اگه با شنیدن صداش دلت لرزید ...

اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی ..

دیگه تمومه ......

اون شده همه ی دنیات .. !!
ehsan100 20/20
ادامه
  ۲۶ مهر ۱۳۹۴
ساسان (مستعار) ع خیلی پرمحتواست.
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
تنهـــــــا اعتیـــــاد مـــــن ...
کشیـــــــدن نــــــــاز تــــــــو بــــــــــود ...!!!

مهدی ناظری
amir ali soli چه اعتياد زيبايي
ادامه
  ۲۵ آبان ۱۳۹۵
ehsan100 20
ادامه
  ۲۶ مهر ۱۳۹۴
سکـــــــــوت ...

رساتـــــــرین فریاد یک " زن " است ...

وقتی سکوتـــــ میکنـــد ...

وقتی بحث نمیکنــــد ...

وقتی برای به کرسی نشاندن عقایدش تلاش نمیکنـــد ...

بـــفـــهـــم ! ...

کـــــــــــه

واقعـــــا آسیب دیده استــــــــ ...
ehsan100 20
ادامه
  ۲۶ مهر ۱۳۹۴
ساسان (مستعار) ع کاملا ....
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۴

دیـــــــــــــروز:

ســآدگی زیباتـرین رنگــــــــــ دنیـآ بود..

امـــــــــــــــروز:

ســـــــــادگی بزرگــ ترین خــــطای آدمــــــــــهآست...
ساعد خصلتها آموزشي يا ارادي نيست بلكه ذاتي و فطري است آرزو كنيم كه همه خوش فطرت باشند .
ادامه
  ۰۸ فروردین ۱۳۹۴
ساعد ثابت قدم باش حتي اگر با يك گل بهار نشود من يكي به ديده ارزشي و احترام مينگرم
ادامه
  ۰۸ فروردین ۱۳۹۴
35
هدایا