0%
بینا ا
۳۰ مرداد ۱۳۹۶
هرچه زیباست مرا یاد تو می اندازد*آنکه که بیناست مرا یاد تو می اندازد* دیده را فایده آنست که دلبر بیند*ورنبیند چه بود فایده بینایی را
نشانها
تبلیغات

من و هتل یخی !!! البته الان تو خونه خودمون هستم قراره پولدار بشم برم
حسن 20
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۶
بالاخره کمی برف بارید
حسن 20
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۶
من اومدم
آمنه خوش اومدی•٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۶
لعیا 🎀🌼🌷لایک🌷🌼🎀
ادامه
  ۱۲ دی ۱۳۹۶
چه پریشانم

از این فکرِ پریشان ِشب و روز

که شب و روز کجایی

و کجایِ تو کجاست...

#هوشنگ_ابتهاج
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۶
لعیا 🎀🌼🌷لایک🌷🌼🎀
ادامه
  ۱۲ دی ۱۳۹۶
رفته ای اما خیالت روبرویم مانده است
بعد تو تنها سکوت از های و هویم مانده است

#نیما_شکر_کردی
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۶
elmira 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  ۱۱ دی ۱۳۹۶
بوی گیسوی تو را نیمه شب اورد نسیم
تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم
elmira 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  ۱۱ دی ۱۳۹۶
امکا B3T=20
ادامه
  ۰۴ مهر ۱۳۹۶
Mehdi Jahani - Barf.mp3
elmira 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  ۱۱ دی ۱۳۹۶
شمیم 💜❤▂ ▄ ▆ like ▅ ▄ ▂ 💙💜
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
گفتم فراموشم مکن ، گفتی تو در یادی مگر؟!
آيت_احمد_نژاد_سخته_جدایی_Ayat_Ahmed.mp3
elmira 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  ۱۱ دی ۱۳۹۶
شمیم 💜❤▂ ▄ ▆ like ▅ ▄ ▂ 💙�
ادامه
  ۰۸ مهر ۱۳۹۶
elmira 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  ۱۱ دی ۱۳۹۶
شمیم 💜❤▂ ▄ ▆ like ▅ ▄ ▂ 💙�
ادامه
  ۰۸ مهر ۱۳۹۶
رد پا!
Moein Tayebi - Rade pa [128].mp3
elmira 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  ۱۱ دی ۱۳۹۶
سعیده بابایی 💜💜همش لایک💜💜
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
موسیقی پروفایل
گروهها
هدایا
بفرما پرتغال
۲۸ مهر ۱۳۹۶
بفرما پرتغال
۰۴ تیر ۱۳۹۶
بفرما پرتغال
۰۴ تیر ۱۳۹۶